<<  Maj  >>
PoWtSrCzPiSoNi
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   


TOPlist


Turystyka

Turystyka

1. Opactwo benedyktyńskie

Kompleks barokowy klasztoru benedyktyńskiego w Rajhradzie jest siedzibą najstarszego klasztoru na Morawach, który należy także do najstarszych morawskich instytucji kościelnych. Biskupstwo ołomunieckie zostało przywrócone w roku 1063, a więc 15 lat po założeniu tego klasztoru w 1048 roku. Zwiedzającego zachwyci barokowa piękność zaprojektowana w roku 1718 przez słynnego architekta Jana Santiniego Aichla, która była budowana stopniowo w latach od 1722 do 1840. W XVIII i XIX wieku klasztor zasłynął ze swej biblioteki i naukowej działalności wykształconych benedyktynów, na przykład Bonaventury Pitra, Rzehorza Volnego, Bedy Dudika i Maurusa Kintera.

Pomnik Piśmiennictwa na Morawach

W 2005 roku w klasztorze otwarto Pomnik Piśmiennictwa na Morawach, oferujący zwiedzającym stałą ekspozycję obejmującą najbardziej znane osobistości literatury na Morawach od VIII do XX wieku, czasowe wystawy i zwiedzanie wnętrza zrestaurowanej historycznej biblioteki benedyktyńskiej z osiemnastoma tysiącami książek. Kompletne zasoby tej słynnej biblioteki zawierają 65 tysięcy tomów! Dla społeczności oferowane są usługi stałych przewodników, a fachowcy mogą studiować w sali do badań pomnika prawdziwe skarby literatury. Na terenie klasztoru benedyktyńskiego ma siedzibę także Parafialne Centrum Rajhrad, które urządza dużą ilość wystaw i koncertów.

Państwowe Archiwum Powiatowe Brno-venkov

W zbiorach i zasobach zrekonstruowanego Państwowego Powiatowego Archiwum Brno-venkov w nowoczesnych i klimatyzowanych magazynach ukryte jest ponad 4000 metrów dokumentów archiwalnych od końca XIII wieku aż do czasów teraźniejszych. Niestety sala do badań jest przystępna jedynie w dniach roboczych, tak samo jak niezmiernie romantyczny dziedziniec z fontanną, posągiem św. Benedykta i kamienną dekoracją heraldyczną. Niepospolite są także wnętrza archiwum, które znajdują się w pomieszczeniach byłego browaru klasztornego.
Jedynie kilkadziesiąt metrów od opactwa benedyktyńskiego można zwiedzić dalsze dwa zabytki miasta Rajhrad:

2. Pozostałość starego tartaku

W romantycznym otoczeniu dwóch młynówek można znaleźć w drodze do rajhradzkiej bażanciarni pozostałość starego tartaku wodnego, który znajdował się tu już od 1639 roku. Dokumentuje to dochowany inwentarz o jego wyposażeniu. Tartak, który miał jedno koło napędowe na górną wodę, był przez benedyktynów starannie utrzymywany, znajdował się wszakże pomiędzy górnym i dolnym lasem klasztornym. Deski i belki cięto tu aż do roku 1919, kiedy to został zlikwidowany.

3. Rajhradzki młyn „Strumen“

Pomiędzy klasztorem i miastem majestatycznie stoi stary rajhradzki młyn, który w niepotwierdzonych źródłach wspominany jest już w roku 1092, jednakże z pewnością w roku 1340, kiedy w akcie proboszcza Vítka pojawia się młynarz Martin w młynie Strumen. Przez całe stulecia młyn był przez benedyktynów poszerzany i powiększany aż do teraźniejszej postaci. W XIX wieku młyn miał osiem kół napędowych na dolną wodę. Od zeszłego wieku służy jako mała elektrownia wodna.

4. Most Pitra (Pitrův most)

Najprawdopodobniej od połowy XI wieku Rajhrad i klasztor benedyktyński łączył most drewniany z mytem. Za proboszcza Pitra w 1760 roku został zbudowany most kamienny, który służy do dnia dzisiejszego. Budowlę z trzema filarami i izbicami wiedeńskiego inżyniera Józefa Aneisa zdobiło pięć posągów świętych i krzyż kamienny wiedeńskiego rzeźbiarza Nösmanna. Posągi i krzyż obecnie obramowują drogę na dziedzińcu wstępnym klasztoru.

5. Zabytki w ulicy Miasteczko (Městečko) i posągi T. G. Masaryka

Kamienna fontanna z XVIII wieku została zakupiona od miasta Brno po jego pożarze w roku 1868. W jej miejscu pierwotnie znajdował się pręgierz, a od roku 1795 pierwsza fontanna z drewnianym wodociągiem, który w latach od 1892 do 1896 został wymieniony na żelazny. W miejscu barokowego posągu św. Floriana znajdowało się wejście do dużej piwnicy gminnej, które obecnie jest zasypane. W górnej części rynku, przed ratuszem znajdował się posąg T. G. Masaryka, który nie przetrwał przełomów historycznych. Posągowi T. G. Masaryka w ponadnaturalnym rozmiarze od artysty rzeźbiarza Hořavy koło Szkoły Podstawowej T. G. Masaryka w dzielnicy Matlaška jakoby cudem to się udało.

6. Kościół Parafialny Podniesienia Krzyża Świętego

W 1330 roku w miejscowości został zbudowany dom modlitwy Podniesienia Krzyża Świętego, aby wierzący mogli również w czasie powodzi uczestniczyć w nabożeństwach. Budowla została powiększona w roku 1683 przez proboszcza Arleta, a w roku 1766 przebudowana na sposób barokowy przez proboszcza Konrada. Do godności kościoła parafialnego został wyniesiony w roku 1767. Na cmentarzu, koło wschodniej strony kościoła znajduje się pomnik zmarłych benedyktynów, w którym są także pochowani opaci i wybitni naukowcy, jak na przykład dr. Beda Dudík, dr. Řehoř Volný, dr. Pavel Vychodil oraz wielu innych.

7. Klasztor Sióstr Pocieszycielek BSJ

W zachodniej części Rajhradu znajduje się rozległy kompleks klasztoru Sióstr Pocieszycielek Bożego Serca Jezusa, który został zbudowany w latach od 1924 do 1929. Kongregację założyła Marie Rosa Vůjtěchová w roku 1915. O dramatycznych losach kongregacji można przeczytać na tablicy informacyjnej znajdującej się na ścianie klasztornej przy wejściu do kościoła. Na terenie klasztoru znajduje się siedziba Hospicjum św. Józefa i Dom Matki Rosy dla seniorów.

8. Dworzec i pierwsza jazda pociągiem w 1838 roku

Brązowa płyta na dworcu przypomina, że pomiędzy Rajhradem i Brnem w 1838 roku zaczął jeździć pierwszy regularny pociąg na terytorium Ziem Czeskich. Kolej przecięła miejscowość dosłownie w jej centrum. Pierwszą jazdę próbną z Rajhradu do Brna wykonała lokomotywa Moravia 11 listopada 1838 r., a 15 grudnia uroczyście została zainaugurowana komunikacja Brno–Rajhrad. Dopiero 7 lipca 1839 r. został oddany do użytku cały odcinek z Wiednia do Brna.

9. Pomnik generała Kozyra

Na południowym krańcu Rajhradu znajduje się pomnik tragicznego zdarzenia z końca II wojny światowej. Przed obecną średnią szkołą rolniczą 23 kwietnia 1945 r. został zastrzelony gwardyjski generał-major Armii Czerwonej Maksim Jevsiejewicz Kozyr. Jego pojazd przez pomyłkę został naprowadzony do obszaru jeszcze zajmowanego przez jednostki niemieckie. Tę tragiczną pomyłkę przypłaciła życiem cała załoga samochodu. Ambasada Rosyjskiej Federacji w 2008 roku zaliczyła to miejsce do najbardziej znaczących pomników drugiej wojny światowej na terytorium Republiki Czeskiej.

10. Spichlerz klasztorny

Klasztorny spichlerz kontrybucyjny zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku jest w Rajhradicach niedającą się przeoczyć monumentalną budowlą. Ta doniosła budowla z upodobaniem zamieszczana jest na wielu obrazach i dokumentach graficznych w tle wedut benedyktyńskiego klasztoru. Spichlerz służył do przechowywania zboża z całej klasztornej posiadłości. Patent z roku 1788 postanawiał, iż tak musiał czynić każdy poddany, który miał grunty uprawne, a to w ilości jednorocznego letniego i zimowego zasiewu na trzy lata. Klasztorny spichlerz zwierzchnictwa został zbudowany w bezpiecznej odległości od Rajhradic, aby nie został zagrożony przez ewentualny pożar.

11. Kaplica św. Scholastyki

Kaplica św. Scholastyki, siostry św. Benedykta z Nursji, została zbudowana w 1897 roku. Nad ołtarzem znajduje się obraz świętej namalowany przez Jana Jerzego Etgensa i podarowany kaplicy przez opata Korčiana, który tę kaplicę wyświęcił 25 lipca 1898 r.

12. Dzwonnica w miejscowości Loučka

Na rozległym placu wiejskim do 1951 roku samodzielnej miejscowości Loučka znajduje się od 1848 roku malownicza dzwonnica. Została wówczas zbudowana w miejscu pierwotnej drewnianej dzwonniczki.

13. Svratecka tama

Tama rzeczna z roku 1848, która nadaje kierunek nowego koryta rzeki Svratka.

14. Kościół filialny św. Karola Boromeusza

Dominantą gminy, niedającą się przeoczyć, jest Kościół filialny św. Karola Boromeusza, który stoi w miejscu pierwotnej kapliczki założonej przez proboszcza rajhradzkiego klasztoru Celestyna Arleta na końcu XVII wieku. Arlet zbudował ją jako podziękowanie za oszczędzenie miejscowych mieszkańców przed epidemią dżumy, która grasowała na Morawach w latach od 1675 do 1676. Po pożarze w roku 1769 w jej miejscu została zbudowana w roku 1772 większa kaplica, a w latach od 1868 do 1869 został zbudowany kościół w dzisiejszej postaci. Największe zasługi w budowie miał P. Vojtěch Slouk, rajhradzki benedyktyn i ówczesny opatowicki ksiądz. Jest on również autorem obrazu św. Karola Boromeusza za ołtarzem głównym oraz obrazu św. Barbary. Kościół jest jednonawowy, ma długość 30 m i szerokość 11,4 m. Z pierwotnej kaplicy zdobi kościół posag św. Rozalii. Zegar na wieży pochodzi z byłego konwentu dominikanek w Starym Brnie.

15. Cmentarzyk

Zabytkiem godnym uwagi jest miniaturowy, kwadratowy cmentarzyk z roku 1865, który obecnie znajduje się w centrum miejscowości i przez miejscowych otaczany jest niezwykłą troską. Poza Rajhradem i Opatowicami w mikroregionie nie ma innych cmentarzy.

16. Kamienie pojednawcze

Uwadze zwiedzającego miejscowość nie miałyby ujść dwa niecodzienne kamienie pojednawcze z pierwszej połowy XVII wieku. Według legendy przypominają one pojedynek trzech pojedynkowiczów, którzy pojedynkowali się na pistolety z powodu zdradzonej miłości i wszyscy zginęli. Pierwotnie trzy potężne ociosane głazy oznaczały prawdopodobnie miejsce ich pozycji podczas pojedynku.

17. Štátule (Pylon)

Dalszym wspomnieniem tragicznego zdarzenia jest tzw. Štátule, kamienne wspomnienie zastrzelenia klasztornego myśliwego Josefa Soukala przez kłusownika w roku 1830.

18. Kaplica św. Wacława

Na podwyższonej części placu wiejskiego od 1840 roku stoi kaplica św. Wacława. W 1848 roku kaplica została powiększona do teraźniejszej postaci, i od tego czasu w święto św. Wacława odprawiana jest tutaj msza święta.

19. Pomnik poległym żołnierzom

Wspólnym grobem sześćdziesięciu dwóch żołnierzy Armii Czerwonej jest pomnik poległym czerwonoarmistom w centrum miejscowości. Raz na dwa lata odbywają się tutaj uroczystości wspomnieniowe o tragicznych dniach walk o Holasice w roku 1945. W obchodach uczestniczą członkowie wojskowych stowarzyszeń historycznych z Brna i regionu Brneńskiego w historycznych mundurach i z historyczną techniką wojskową.

20. Krzyż kamienny

Koło mostku za torami stoi Krzyż kamienny z 1810 roku, który znajdował się kiedyś obok zlikwidowanego cmentarza, założonego w czasie epidemii cholery w 1831 roku. W 1838 roku cmentarz usunięto podczas budowy kolei.

21. Naturalne topielisko Ludmila

Pozostałość pierwotnego mokradła w zalewisku rzeki Svratka. Przeprowadzana jest regeneracja tego miejsca, które ma bardzo korzystny wpływ na zbiorowiska roślinne i zwierzęce, przede wszystkim chronione rodzaje płazów.

22. Dzwonnica

Wyrazistym miejscowym zabytkiem jest dzwonnica na placu wiejskim z roku 1857. W dzwonnicy znajduje się obraz Nawiedzenia Panny Marii, który namalował rajhradzki benedyktyn Vojtěch Slouk. Obraz został podarowany mieszkańcom Popowic w roku 1868 za pomoc podczas budowy kościoła opatowickiego.

23. Krzyż kamienny

Krzyż kamienny z małym ogrodzeniem, który obecnie znajduje się w zachodniej części miejscowości koło rozdroża, pochodzi prawdopodobnie z roku 1697, ponieważ ta data jest ukryta w łacińskim tekście. Z drugiej strony znajduje się jednakże napis o postawieniu krzyża z 1802 roku.

24. Pomnik poległym w I wojnie światowej

Pomnik ten należy do najstarszych w całym mikroregionie. Został poświęcony przez opata Prokopa Šupa w październiku 1920 roku.

25. Staw

Staw z basztą rybacką do celów rybołówstwa został poddany gruntownej przebudowie w 2008 roku. Drugi nowo założony wodny i mokradłowy biotop znajduje się przed wejściem do rajhradzkiej bażanciarni.Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.