<<  Sierpień  >>
PoWtSrCzPiSoNi
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       


TOPlist


Sport

Kó?ka sportowe i zainteresowa?
W ka?dej gminie miejscowe kluby sportowe i kó?ka urządzają rozmaite zawody i turnieje, poczynając od pi?ki no?nej, i na rzucaniu strza?kami ko?cząc. Bardzo popularne są zawody w?dkarskie na stawach w Opatowicach i Popowicach. Uczestniczy? w zawodach mo?e ka?dy po spe?nieniu wymogów konkursu. Któ? by nie chcia? z?owi? suma o d?ugości 195 cm, jak to uda?o si? w Opatowicach w 1999 roku panu W. Kolá?kowi? O tych imprezach mo?na znale?? aktualne informacje na stronach internetowych gmin.
Po olimpiadzie w Pekinie w roku 2008 chyba najbardziej znanym miejscem do uprawiania sportów w mikroregionie jest strzelnica śrutowa Romana Kosteleckiego, na której trenuje jego brat oraz z?oty olimpijczyk David Kostelecký. Strzelnica dla TRAP i SKEET niedaleko od Holasic jest przyst?pna spo?eczności od marca do pa?dziernika w czwartki i niedziele. Na strzelnicy mo?na wypo?yczy? bro? i strzela? pod nadzorem instruktora. Wi?cej na stronie www.kostelecky.cz.

Dla wielu b?dzie wielkim zaskoczeniem, i? Rajhradsko posiada w?asne lotnisko sportowe. I to nie byle jakie. Klub Modelarstwa Lotniczego Brno stworzy? w Holasicach świetną baz? lotniczą, gdzie organizuje dni lotnictwa oraz ró?ne konkursy, które warto zobaczy?. Aktualne imprezy kó?ka i sylwetki wszystkich pilotów znajdują si? na stronie internetowej www.volny.cz/klmbrno.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.