<<  Luty  >>
PoWtSrCzPiSoNi
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    


TOPlist


Tradycje

Rajhradsko i jego tradycje
Rajhradsko znajduje si? na pó?nocnych obrze?ach typowego po?udniowomorawskiego obszaru folklorystycznego. We wszystkich gminach mikroregionu regularnie odbywają si? kostiumowe uroczystości godowe wraz ze wszystkim, co si? z tym wią?e. Godowa m?odzie? wiejska z du?ym wyprzedzeniem trenuje ta?ce ludowe, a zw?aszcza godową biesiad?, która zazwyczaj bywa punktem kulminacyjnym uroczystości. Stawianie maja, zapraszanie miejscowych chodząc od domu do domu, przej?cie prawa godowego od wójta gminy, sama zabawa, niedzielna msza, orszak godowy i inne zwyczaje ludowe mo?e odwiedzający prze?y? sam ka?dego roku w Rajhradzie we wrześniu w świ?to Podniesienia Krzy?a Świ?tego, w Rajhradicach na św. Scholastyk?, a w jej dzielnicy Lou?ka na św. Stanis?awa. W Opatowicach gody odbywają si? na św. Karola, w Holasicach bywają na ko?cu września Gody Wac?awa (Václavské hody), a w Popowicach listopadowe Gody Marcina (Martinské hody). W Rajhradzie regularnie odbywa si? równie? Odpust Piotra i Paw?a (Petropavelská pouť) - zawsze w weekend przed świ?tem św. Piotra i Paw?a. Kolorowe stroje ludowe, skoczne orkiestry d?te i weso?y nastrój godowej m?odzie?y wiejskiej zachwyci ka?dego, kto znajdzie si? w jej bezpośredniej bliskości, niezale?nie od tego czy chodzi o miejscowego, czy obcego, dziecko czy osob? starszą.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.