<<  Grudzień  >>
PoWtSrCzPiSoNi
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


TOPlist


RAJHRADICE

Odwied?cie Rajhradice
Prehistorycznym osadnictwem mogą si? pochlubi? tak?e Rajhradice. Interesujące są na przyk?ad znaleziska archeologiczne z epoki ?elaza, która tutaj pozostawi?a po sobie pozosta?ości horakowskiej kultury. Obecnoś? Rzymian na terytorium Rajhradic w niespokojnych czasach wojen markoma?skich dowodzą z kolei odkrycia archeologiczne w okolicy by?ego klasztornego spichlerza. Bardzo stara jest równie? nazwa miejscowości, oznacza bowiem wieś ludzi przyby?ych z Rajhradu – Rajhradanie. Wioski Rajhradice i Lou?ka, które sp?yn??y w roku 1951 do jednej miejscowości, są obydwie wspomniane w Dokumencie Brzetys?awa z roku 1048. Zosta?y wówczas podarowane nowo za?o?onemu klasztorowi w Rajhradzie, ale dochody z karczm obydwu wsi zosta?y przeznaczone dla benedyktynów w Brzewnowie (B?evnov). Rajhradice i Lou?ka przez ca?e stulecia by?y klasztornymi wioskami podda?czymi. Najstarsza wzmianka o Rajhradicach w ?ród?ach archiwalnych pochodzi z roku 1292, a o Lou?ce z roku 1349. Od początku XV wieku znajdowa? si? tu wa?ny folwark klasztorny, a od XVII wieku miejscowoś? mia?a wolny folwark i wolny ratusz. Rajhradice ws?awi? w ca?ym kraju muzyk Vlasta Redl pieśnią „A te Rehradice“. Utwór powsta? zainspirowany pieśnią ludową zapisaną przez Franti?ka Su?ila, który w roku 1835 w?ączy? ją do swego pierwszego zbioru.Ze wzgl?du na iloś? mieszka?ców Rajhradice są po mieście Rajhrad drugą najwi?kszą gminą mikroregionu – sta?y pobyt ma tu ponad 1200 osób. Miejscowi zrzeszają si? w wielu aktywnych stowarzyszeniach, jak na przyk?ad w Myśliwskim Stowarzyszeniu Svratka, Klubie Sportowym Rajhradice, Stowarzyszeniu Obywatelskim Rajhradická sielanka i na przyk?ad Stacji Pszczelarskiej Rajhradice. W Rajhradicach piel?gnowane są zwyczaje ludowe bodaj?e najlepiej ze wszystkich gmin mikroregionu. Dziewcz?ta na śmiertelną niedziel? wynoszą Moran?, ch?opcy ca?ą wiosk? nag?ośnią wielkanocnym grzechotaniem, kiedy „odlecą dzwony do Rzymu“ i nast?puje autentyczne, prawdziwe wiejskie wielkanocne ch?ostanie, czyli dyngus. Regularnie obchodzi si? tu Stanis?awskie i Babskie uroczystości i uroczystości św. Scholastyki. Rajhradice stopniowo stają si? nowoczesną wioską z du?ymi mo?liwościami. We wschodniej cz?ści gminy krzy?ują si? dwa dalekobie?ne szlaki rowerowe, tzw. Bursztynowa ście?ka (Jantarová stezka) i ście?ka Jihlava – ?eský T??ín.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.