<<  Grudzień  >>
PoWtSrCzPiSoNi
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


TOPlist


Witamy

Witamy w mikroregionie Rajhradsko!
„Kto nie pozna? Rajhradsko, nie pozna? Morawy Po?udniowe“.

Tym prostym, ale trafnym sloganem chcemy zasugerowa? Wam, drodzy odwiedzający, i? Rajhradsko jest niepowtarzalnym kulturowo-historycznym i naturalnym miejscem. Zanim ujawnimy Wam jego tajemnice i uroki, poznajcie kilka podstawowych danych. кокосовое масло для волос

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Rajhradsko rozpościera si? 12 kilometrów na po?udnie od miasta Brno, w zalewisku rzeki Svratka, gdzie tworzy jednolite stowarzyszenie pi?ciu gmin. Powsta?o 16 grudnia 2003 r., najpierw jako Stowarzyszenie Gmin Rajhrad, Opatowice i Popowice, a w 2007 roku do?ączy?y sąsiednie gminy Holasice i Rajhradice. Obecnie mikroregion liczy oko?o 6200 mieszka?ców i ma powierzchni? 27 km2. G?stoś? zaludnienia z 225 mieszka?cami na 1 km2 znacznie przewy?sza średnią krajową. маска от выпадения волос

Mikroregion Rajhradsko znajduje si? na pograniczu Bobravskiego pogórza (Bobravská vrchovina) i Dyjskosvrateckiej kotliny (Dyjskosvratecký úval). Jego terytorium jest w znacznej cz?ści pokryte obszarami rolniczymi. Pó?nocna cz?ś? regionu Rajhradzkiego jest zalesiona ga??zistą ba?anciarnią, a mniejsze obszary leśne w postaci gajów i zarośli znajdują si? wokó? biegów wodnych na ca?ym jego terytorium.

Mikroregion jest przetkany g?stą siecią oznakowanych i nieoznakowanych szlaków rowerowych, które są odpowiednie zw?aszcza dla rodzin z ma?ymi dzie?mi oraz osób starszych. Mogą oni podziwia? nie tylko s?ynne zabytki architektoniczne, ale tak?e istotne elementy krajobrazu, jakimi są na przyk?ad holasickie topielisko Ludmi?a, rajhradzka M?ynówka, stare koryto rzeki Svratka, pozosta?ości lasu zalewiskowego, stawy w Opatowicach i Svratecka tama w Popowicach.

Najbardziej znaczące wydarzenia kulturalne, jakimi są na przyk?ad koncerty i wystawy, są regularnie urządzane w opactwie benedykty?skim w Rajhradzie i w dalszych instytucjach, które mają siedzib? na jego terenie, jak na przyk?ad w Pomniku Piśmiennictwa na Morawach, Centrum Parafialnym w Rajhradzie i Pa?stwowym Archiwum Powiatowym Brno-venkov. Ale równie? w pozosta?ych gminach odbywa si? wiele imprez kulturalnych i sportowych, na przyk?ad turnieje tenisa, zawody w?dkarskie, mecze pi?ki no?nej, imprezy dla dzieci, zloty motocyklowe, bale wiejskie i bale maskowe. W gminach są miejsca do uprawiania sportów, boiska do gry w pi?k? no?ną i korty tenisowe, które w zimie zmieniają si? w ślizgawki publiczne.

Najbardziej znaczący szlak rowerowy, który przecina mikroregion z pó?nocy na po?udnie, to ście?ka rowerowa Greenways nr 4 Brno – Wiede? (przez Rajhradice i Opatowice), która nawiązuje na morawskie szlaki winiarskie. Dalsze to na przyk?ad ście?ka nr 404 Slavkov – Moravský Krumlov (przez Rajhradice i Rajhrad) i nr 5172 Židlochovice – Moravský Krumlov (przez Holasice).

Drodzy przyjaciele, nie zwlekajcie, przyje?d?ajcie!
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.