Informace

Projekt EU


Tento projekt vznikl díky prostředkům Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro podporu cestovního ruchu v Mikroregionu Rajhradsko, 2008.

 • Členové svazku

  město Rajhrad

  obec Rajhradice

  obec Opatovice

  obec Holasice

  obec Popovice

  o Smlouva o přidělení dotace

  o Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rajhradsko

  o Příručka pro ľadatele a příjemce ROP • Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.