Restaurace, kavárny, vinárny, ob?erstvení

Rozpo?tový proces roku 2017Rozpo?tové opat?ení ?íslo 1/2017

publikováno 14.9.2017

sv??eno 3.1.2018

více informací zde


Schválený Záv?re?ný ú?et Mikroregionu Rajhradsko za rok 2016

publikováno 12.7.2017

více informací zde


Návrh - záv?re?ný ú?et Mikroregionu Rajhradsko za rok 2016

publikováno 31.5.2017

sv??eno 21.6.2017

více informací zde


Schválený st?edn?dobý výhled rozpo?tu Mikroregion Rajhradsko na roky 2016-2020

publikováno 16.3.2017

sv??eno 11.1.2019

více informací zde


Schválený rozpo?et Mikroregion Rajhradsko na rok 2017

publikováno 16.3.2017

sv??eno 3.1.2018

více informací zde


Návrh rozpo?tu mikroregion Rajhradsko pro rok 2017

publikováno 13.2.2017

sv??eno 1.3.2017

více informací zde


Rozpo?tové provizorium Mikroregionu Rajhradsko pro rok 2017

publikováno 11.11.2016

více informací zde
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.