Restaurace, kavárny, vinárny, ob?erstvení

Rozpo?tový proces do roku 2016Záv?re?ný ú?et mikroregionu Rajhradsko za rok 2015

Publikováno: 31.5.2016

Sv??eno: 15.6.2016

více informací zde


Návrh rozpo?tu mikroregion Rajhradsko pro rok 2016

publikováno 1.3.2016

více informací zde


Návrh na záv?re?ný ú?et mikroregionu Rajhradsko k 31.12.2014

publikováno 3.6.2015

více informací zde


Rozpo?et Mikroregionu Rajhradsko na rok 2015

publikováno 13.3.2015

více informací zde


Návrh rozpo?tu mikroregion Rajhradsko pro rok 2014

více informací zde


Rozpo?et mikroregion Rajhradsko pro rok 2014

více informací zde


Záv?re?ný ú?et DSO Mikroregionu Rajhradsko 2013

více informací zde

p?ílohy k záv?re?nému ú?tu zde

Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.