Restaurace, kavárny, vinárny, ob?erstvení

Rozpo?tový proces


Návrh - strednedobý výhled rozpoctu DSO Mikroregionu Rajhradsko 2025-2028

publikováno 31.10.2023

sveseno 20.11.2023

více informací zde

Návrh rozpoctu DSO Mikroregionu Rajhradsko 2024

publikováno 31.10.2023

sveseno 20.11.2023

více informací zde

Zaverecny ucet Mikroregionu Rajhradsko za rok 2022

publikováno 23.6.2023

sveseno

více informací zde

Navrh - Zaverecny ucet Mikroregionu Rajhradsko za rok 2022

publikováno 5.6.2023

sveseno 23.6.2023

více informací zde

Rozpocet DSO Mikroregion Rajhradsko 2023

publikováno 22.3.2023

sveseno

více informací zde

Návrh rozpoctu DSO Mikroregionu Rajhradsko 2023

publikováno 3.3.2023

sveseno 22.3.2023

více informací zde

Rozpoctove provizorium DSO Mikroregionu Rajrhadsko pro rok 2023

publikováno 2.12.2022

sveseno 22.3.2023

více informací zde

Zaverecny ucet Mikroregionu Rajhradsko za rok 2021

publikováno 24.6.2022

sveseno 23.6.2023

více informací zde

Návrh - Zaverecny ucet Mikroregionu Rajhradsko za rok 2021

publikováno 6.6.2022

sveseno 24.6.2022

více informací zde

Rozpocet DSO Mikroregionu Rajhradsko 2022

publikováno 7.12.2021

sveseno

více informací zde

Navrh rozpoctu DSO Mikroregionu Rajhradsko 2022

publikováno 18.11.2021

sveseno 7.12.2021

více informací zde

Zaverecny ucet Mikroregionu Rajhradsko za rok 2020

publikováno 23.6.2021

sveseno

více informací zde

Navrh - Zaverecny ucet Mikroregionu Rajhradsko za rok 2020

publikováno 1.6.2021

sveseno 23.6.2021

více informací zde

Rozpocet DSO Mikroregionu Rajhradsko 2021

publikováno 23.12.2020

sveseno

více informací zde

Návrh rozpoctu DSO Mikroregionu Rajhradsko 2021

publikováno 4.12.2020

sveseno 23.12.2020

více informací zde

Schvaleny zaverecny ucet za rok 2019

publikováno 25.6.2020

sveseno 23.6.2021

více informací zde

Navrh zaverecny ucet za rok 2019

publikováno 3.6.2020

sveseno 25.6.2020

více informací zde

Rozpo?et DSO Mikroregionu Rajhradsko na rok 2020

publikováno 23.12.2019

sv??eno

více informací zde

Návrh - rozpo?et DSO Mikroregionu Rajhradsko na rok 2020

publikováno 4.12.2019

sv??eno 23.12.2019

více informací zde

St?edn?dobý výhled rozpo?tu DSO Mikroregionu Rajhradsko na roky 2021-2024

publikováno 23.12.2019

sv??eno

více informací zde

Návrh - St?edn?dobý výhled rozpo?tu DSO Mikroregionu Rajhradsko na roky 2021-2024

publikováno 4.12.2019

sv??eno 23.12.2019

více informací zde


Záv?re?ný ú?et za rok 2018

publikováno 8.7.2019

sv??eno

více informací zde


Návrh záv?re?ného ú?tu za rok 2018

publikováno 7.6.2019

sv??eno

více informací zde


St?edn?dobý výhled rozpo?tu DSO Mikroregionu Rajhradsko na roky 2019-2021

publikováno 11.1.2019

sv??eno 23.12.2019

více informací zde


Rozpo?et DSO Mikroregionu Rajhradsko pro rok 2019

publikováno 11.1.2019

sv??eno 23.12.2019

více informací zde


Návrh - St?edn?dobý výhled rozpo?tu DSO Mikroregionu Rajhradsko na roky 2019-2021

publikováno 3.12.2018

sv??eno 21.12.2018

více informací zde


Návrh - Rozpo?et DSO Mikroregionu Rajhradsko pro rok 2019

publikováno 3.12.2018

sv??eno 21.12.2018

více informací zde


Záv?re?ný ú?et za rok 2017

publikováno 2.7.2018

sv??eno

více informací zde


Návrh záv?re?ného ú?tu 2017

publikováno 17.5.2018

sv??eno 6.6.2018

více informací zde


Schválený rozpo?et Mikroregionu Rajhradsko pro rok 2018

publikováno 3.1.2018

sv??eno 21.12.2018

více informací zde


Návrh Rozpo?tu DSO Mikroregionu Rajhradsko pro rok 2018

publikováno 1.12.2017

sv??eno 20.12.2017

více informací zde


Rozpo?tový proces roku 2017 zde


Rozpo?tový proces do roku 2016 zde
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.