Restaurace, kavárny, vinárny, ob?erstvení

Rozpo?tový proces


Navrh zaverecny ucet za rok 2019

publikováno 3.6.2020

sveseno 25.6.2020

více informací zde





Rozpo?et DSO Mikroregionu Rajhradsko na rok 2020

publikováno 23.12.2019

sv??eno

více informací zde





Návrh - rozpo?et DSO Mikroregionu Rajhradsko na rok 2020

publikováno 4.12.2019

sv??eno 23.12.2019

více informací zde





St?edn?dobý výhled rozpo?tu DSO Mikroregionu Rajhradsko na roky 2021-2024

publikováno 23.12.2019

sv??eno

více informací zde





Návrh - St?edn?dobý výhled rozpo?tu DSO Mikroregionu Rajhradsko na roky 2021-2024

publikováno 4.12.2019

sv??eno 23.12.2019

více informací zde






Záv?re?ný ú?et za rok 2018

publikováno 8.7.2019

sv??eno

více informací zde






Návrh záv?re?ného ú?tu za rok 2018

publikováno 7.6.2019

sv??eno

více informací zde






St?edn?dobý výhled rozpo?tu DSO Mikroregionu Rajhradsko na roky 2019-2021

publikováno 11.1.2019

sv??eno 23.12.2019

více informací zde






Rozpo?et DSO Mikroregionu Rajhradsko pro rok 2019

publikováno 11.1.2019

sv??eno 23.12.2019

více informací zde






Návrh - St?edn?dobý výhled rozpo?tu DSO Mikroregionu Rajhradsko na roky 2019-2021

publikováno 3.12.2018

sv??eno 21.12.2018

více informací zde






Návrh - Rozpo?et DSO Mikroregionu Rajhradsko pro rok 2019

publikováno 3.12.2018

sv??eno 21.12.2018

více informací zde






Záv?re?ný ú?et za rok 2017

publikováno 2.7.2018

sv??eno

více informací zde






Návrh záv?re?ného ú?tu 2017

publikováno 17.5.2018

sv??eno 6.6.2018

více informací zde






Schválený rozpo?et Mikroregionu Rajhradsko pro rok 2018

publikováno 3.1.2018

sv??eno 21.12.2018

více informací zde






Návrh Rozpo?tu DSO Mikroregionu Rajhradsko pro rok 2018

publikováno 1.12.2017

sv??eno 20.12.2017

více informací zde






Rozpo?tový proces roku 2017 zde






Rozpo?tový proces do roku 2016 zde




Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.